Level 1 Touch Europe Referee Course, València

3 Novembre 2008

Chris Wheeler, director nacional d’àrbitres de la England Touch Association, va impartir el passat diumenge 26 d’octubre, a València, el curs de nivell 1 per a nous àrbitres de Touch Rugby. Del nostre equip hi van assistir 4 persones amb el doble objectiu d’iniciar-se en el complex món de l’arbitratge i conèixer una mica més les normes de l’esport.

 

 Chris Wheeler, director nacional de árbitres de la England Touch Association, impartió el pasado domingo 26 de octubre, en Valencia, el curso de nivel 1 para nuevos árbitros de Touch Rugby. De nuestro equipo asistieron 4 personas con el doble objetivo de iniciarse en el complejo mundo del arbitrage de Touch y conocer un poco más las normas del deporte.

 Chris Wheeler, National Director of Refereees of the England Touch Association, presented last Sunday 26th October, in Valencia, the Touch Europe Level 1 Referee Course.  There assisted 4 people from our team with a double target, being one to start Touch refereeing and the other to learn a bit more the rules of the sport.